Formålsparagrafen

4 04 2008

dagbladet.no kan vi i dag lese om de to nye odelstingsproposisjonene til nye formålsparagrafer til skole og barnehage. De nye formålsparagrafene inneholder mye fint, som:

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Og:

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

Men stridens kjerne er fortsatt den samme som før, nemlig den livssynsbaserte formuleringen som er lik for begge proposisjonene:

[…] skal bygge på respekt for menneskeverdet på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene.

Hvorfor må man spesifisere hvilke livssyn verdiene er forankret i? Det er litt skremmende hvis lærerne faktisk må vite hvordan de forskjellige er definert i alle ulike trosretninger… Nå er jeg oppvokst på en skole der vi knapt kan si at den kristne formålsparagrafen sto spesielt sterkt. Vi hadde en solid gruppe som valgte «alternativt livssyn» og hadde til dels meget flinke lærere i faget. At faget het det det het var det knapt noen som reagerte på. Vi «alternative» visste i det minste hva det innebar å ha et livssyn.

Det burde i disse moderne tider burde det vel holde å si at utdanningsinstitusjonene skal «skal bygge på respekt for menneskeverdet på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet»?

Som Humanetiker ser jeg jo at hvis man tar bort livsynsspesifiseringene, så vil vi få formålsparagrafer basert på mitt eget livssyn, og spesielt når vi tar med endelsen «Opplæringa skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.» Det er som en blåkopi av det jeg har prøvd å lære konfirmantene mine…

Hvis vi slår opp på «etikk» i bokmålsordboka får vi følgende  tilslag:

etikk etik’k -en (gr ethikos ‘sedelig’) morallære normativ e- etikk som gir normer for riktig og god livsførsel

Og hvis vi ser bort fra alle detaljene i den deskriptive etikken, er det enkelte felles etiske retningslinjer i alle trosretninger. Selv mine kristne venner som trykker de ti bud mot sitt bryst, ser at dette er regler som er nødvendige for at grupper av mennesker skal kunne leve sammen i fred.

Jeg mener at alle barn bør få religionsopplæring på skolen, der de forskjellige livssynene blir sidestilt. Dermed er det også nødvendig å se på likheter og forskjeller i de forskjellige retningene, men jeg mener at dette bør være et eget velutviklet fag og ikke nødvendigvis en formålsparagraf for hele institusjonen.

(Jeg mener forøvrig at ungdom selv bør kunne avgjøre hvilket livssyn/trosretning de føler seg hjemme i, når de er gamle nok til å forstå hva det innebærer. At seksåringer tegner jesusbarnet i jula gjør dem ikke nødvendigvis til troende, men da bør de også lære å ikke tegne Allah og Muhamed under Eid)

Reklamer
Noen bør skånes…

25 03 2008

…fra seg selv

Er det noe jeg elsker, så er det e-poster fra sinte menn (og damer). I dag fikk jeg denne mailen, som var sendt på måfå til diverse etater og politiske organer, med håp om å treffe rett til slutt:

Noe så _UKRISTELIG_ som Høyre! Og dere SIER endatil at dere er basert på et _KRISTENT_ verdigrunnlag! Tenk på det _UKRISTELIGE_ og _FÆLE_ møtet dere hadde ihøst, i Høyres Hus; «Religionen i dagens samfunn/politikk», hvor det _IKKE_ var _EN ENESTE_ _KRISTEN_ innleder eller deltager, utenom meg selv! Kristne medlemmer hadde jo dessuten faktisk både ringt dere og epostet dere om hvorfor dere IKKE hadde NOEN _KRISTNE_ innledere!, og fikk ikke engang svar! Og allikevel holdt/holder dere fast på at dere har basert deres politikk på KRISTENDOMMEN! Dere som har vært FOR at barna skal begynne på skolen allerede fra de er 6 år, er FOR åpne butikker søndager, har både FOSS OG LAE, som er homofile!; _BIBELEN_ sier _KLART_ at MENN SKAL _IKKE_ LIGGE MED MENN, OG ALTSÅ… HELLER IKKE KVINNER MED KVINNER! De _VET_ at de bryter _BIBELEN_, men _BRYR_ SEG _IKKE_, OG _VIL_ IKKE BRY SEG HELLER, MEN BARE GÅ… SINE EGNE VEIER! Slikt er det _STRENG STRAFF_ for! Det spiller INGEN ROLLE hva et menneske mener! Det er _BIBELEN_ OG _GUDS ORD_ som gjelder! Uten diskusjon!


Og senere la h*n til i en ny e-post:

Det er jo dessuten helt bakvendt at man snakker om Å FORKORTE arbeidsDAGEN til 6 timer, og har LØRDAGSFRI, men skal arbeide SØNDAGER! Dessuten er butikkene nu så TIL DE GRADER _LENGE_ åpent hverdagene, at det SLETT _IKKE_ er nødvendig å handle en søndag!


Med vedlegget:

AD: SØNDAGSÅPNE BUTIKKER, OG BUTIKKER SOM HOLDER ÅPENT I DE KRISTNE HØYTIDENE

Kan du/dere i Kr.F vennligst få gjort noe med dette? Snarest mulig! Man kommer over stadig flere butikker som holder åpent både søndager og i de kristne høytidene, og det er ikke butikker som er for/som kiosker å regne, eller under 100 m2! Det er høyst ordinære butikker og med ditto vareutvalg, og både med norske eiere, og/men i særdeleshet utenlandske, særlig muslimer!

Skal utlendingene bo her, får de følge norske skikker og regler! De nyder godt av de gode forholdene vår KRISTNE kultur har gitt, og er kommet hit HØYST FRIVILLIG!, og har jo faktisk TRUET seg inn!, efterat de først har RASERT sine egne land! INGEN har BEDT dem hit! Også de norske, som ikke vil følge norske regler, har å te/endre seg!, for også DE nyder godt av det samfunnet som følger med vår KRISTNE kultur!, og/så de får jamen respektere oss KRISTNE!

Det er ikke rart en sekulær liten pike blir skeptisk til kristne…

Vi er skapt for å strekke oss mot stjernene

6 02 2008

Hvis du kunne etterlate deg ett eneste budskap til menneskeheten, hva ville det være?
«Hands That Shape Humanity» er en verdensomspennende filosofisk utstilling med Desmond Tutu, Nadine Gordimer, Carlos Santana, Garry Kasparov, Wayne Gretzky, Paulo Coelho, Philippe Starck, Tom Robbins, Wei Jingsheng og flere verdensnavn.

I morgen, 7. februar klokka 16.00 blir utstillingen «Hands that shape humanity» åpnet av selveste Desmund Tutu i rådhusgalleriet. Jeg gleder meg veldig til å se den, og hvis du er i tvil, ta en titt på hjemmesiden deres.

Inngang er gratis og utstillingen vil stå fram til 7.mars.

Åpningstider? man-fre 8-18, lør-søn 12-18

fredskorpset.no

Tutu

100 år

9 01 2008

SimoneI dag er det 100 år siden denne vakre damen ble født; Simone de Beauvoir.

Filosof, ateist, deprimert, optimist, seksuell, intellektuell, frigjort, feminist…

Hun var tidlig ute med å peke på forskjellen mellom personlige forhold og institusjonelle forhold, det være seg religion/trossamfunn eller familiært. Som human-etiker er hun en av de viktigste av «mine» filosofer!

Jeg skal ikke lage noen avhandling her, ta dere heller tiden til å lese litt om en av 1900-tallets viktigste kvinner selv.